Ristiäiset

Onneksi olkoon perheeseenne on syntynyt uusi ihminen!

"Sallikaa lasten tulla minun luokseni. -- Jeesus otti lapset syliinsä,

pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä."

Mark. 10: 14, 16

Kasteessa lapsi saa nimen sekä hänet liitetään seurakunnan jäseneksi. Voit järjestää ristiäiset kotona, kirkossa, seurakuntatalolla tai muussa juhlaan sopivassa tilassa. Pappi ja seurakunnan tilat käyttöönne varataan kirkkoherranvirastosta. Pappi ottaa yhteyttä vanhempiin vähän ennen kastetta ja sopii kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Kastetoimitus on maksuton. Tilojemme toimintaohjeet ja hinnasto löytyy täältä

NIMIASIAT etunimi ja sukunimi

Lapsen sukunimi

Mikäli lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa ja lapselle halutaan antaa isän sukunimi on vanhempien käytävä isyydentunnustamisessa ennen kastetta. Vähintään toisen vanhemmista on kuuluttava kirkkoon.

Kummit

Kummeja täytyy olla vähintään kaksi. Kummeja valitessa on hyvä huomioida kummiuden vaatimukset eli kummin on oltava

  1. Suomen ev.lut. kirkon jäsen                                             
  2. hän on käynyt rippikoulun 
  3. hänet on konfirmoitu.

Kummin tehtävänä on yhdessä vanhempien kanssa antaa kristillistä kasvatusta ja johdattaa elämään kirkon yhteydessä. Lapsella voi olla kirkkoon kuulumattomia aikuisia ystäviä mutta heitä ei voida rekisteröidä kummiksi kirkon jäsentietojärjestelmään eikä heille anneta kummitodistusta. Kummeja ei voi jälkikäteen poistaa, mutta kummius lakkaa kirkosta eroamisen myötä.

Voiko kummeja lisätä jälkeenpäin?

Kummeja voi lisätä jälkeenpäin erityisestä syystä. Erityistilanteita voivat olla esimerkiksi kummin kuolema, maasta muuttaminen, eroaminen kirkosta tai lapsen adoptio tai se, että kummit eivät pidä lapseen mitään yhteyttä. Kummien lisääminen lapselle kasteen jälkeen on ollut mahdollista vuoden 2006 alusta. Huoltajat valitsevat kummit ja ehdottavat häntä perusteluineen hakemuksessa ja päätöksen kummin lisäämisestä tekee aina oman seurakunnan kirkkoherra.

 

Iin seurakunnan kirkkoherra
Tapani Ruotsalainen
p. 040 5157 633
tapani.ruotsalainen@evl.fi

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Liity kirkkoon

Täällä voit täyttää sähköisen kirkkoonliittymislomakkeen ja lukea lisää kirkkoon liittymisestä.

  Klikkaa kuvaa