Rippikoulu

Iissä rippikoulun käyvät lähes poikkeuksetta kaikki ikäluokan nuoret. Seurakunta järjestää vuoden aikana tavallisesti yhden iltarippikoulun ja kolme leiririppikoulua  Rippikoulu ilmoittaudutaan jo rippikoulua edeltävän vuoden syksynä. Jokaiselle rippikouluikäiselle seurakunnan jäsenelle lähetetään kirje, jossa kerrotaan tarkemmin rippikoulun käymisestä ja ilmoittautumisesta.

Rippikoulun käyminen

 

Rippikouluun ilmoittaudutaan jo rippikoulua edeltävän vuoden syksynä.

  • Rippikouluun kuuluvat seuraavat osiot: seurakuntaan tutustuminen, jossa tutustutaan seurakunnan toimintaan osallistumalla seurakunnan eri tilaisuuksiin
  • opetustuokioita oman rippikouluryhmän kanssa kristillisen uskon perusopetuksista, nuorten elämänkysymyksistä kristillisen uskon näkökulmasta ja kirkkomusiikkia
  • jumalanpalvelus- ja hartaushetkiä opetuksen lomassa
  • mukavaa yhdessäoloa

Lisätietoa Iin seurakunnan rippikouluista löytyy täältä.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen