Rippikoulujen ryhmäjaot

Rippikouluun ilmoittautuminen on päättynyt ja alustavat rippikoulujaot on lähetetty huoltajille tiedoksi. Mahdollisista muutostoiveista voi olla yhteydessä rippikoulutyöstä vastaavaan nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpäähän.