Kummit

KuKuva Sanna Krook, Kirkon kuvapankkimmius on sekä lapsen vanhempien että kirkon antama luottamustehtävä.

Kirkon varhaisista ajoista lähtien kastetulle on nimetty kummi tai kummit. Kummin tehtävänä on ollut kastetun tukeminen hänen kristillisessä uskossaan. Lapsikasteen yhteydessä kummilla on ollut kasvatuksellinen merkitys. Kummin tehtävänä on rukoilla lapsen puolesta ja toimia hänelle myös kristityn ihmisen esikuvana. Kummin tehtävänä on tukea vanhempia/huoltajia. Tästä syystä vanhempi/huoltaja itse ei voi toimia kummina.

Ketkä voivat olla kummeja?

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. (Kirkkojärjestys 2 luku 17 §). Kummit rekisteröidään kirkon jäsentietojärjestelmään kummin henkilötunnuksella. Kummia ei voi erottaa tehtävästään. Kummius lakkaa jos kummi eroaa kirkosta.

Täysin rinnastettavia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniin kummiasiassa ovat

  • Suomen vapaan evankelisluterilaisen seurakuntaliiton,
  • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon,
  • Luterilaisen Sanan Yhdyskunnan,
  • ulkomaisten luterilaisten kirkkojen sekä
  • Suomen, Englannin, Irlannin, Walesin ja Skotlannin anglikaanisten kirkkojen jäsenet.

Eli riittävää on, että kastettavalla on kaksi (tai erityisestä syystä yksi) kummia, jotka ovat näiden kirkkojen jäseniä.

Näiden lisäksi voi kummina olla myös muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

Näitä kirkkoja ovat:

  • anglikaaniset kirkot,
  • katolinen kirkko,
  • ortodoksiset (/kreikkalais-katoliset) kirkot,
  • metodistikirkot sekä
  • reformoidut kirkot.

 

Kuva : Kirkon kuvapankki, Sanna Krook

Ulkomaalainen kummi

Ulkomaalaisen kummilta tarvitaan nimi ja syntymäaika sekä yksilöity seurakuntatieto (seurakunnan virallinen nimi, tunnustuskunta, paikkakunta ja maa). Ulkomaalaisen kummin on toimitettava todistukset seurakunnan/kirkkokunnan jäsenyydestä ja kastetodistus. Jos todistuksia ei ole saatavilla, edellytetään kummilta kirjallista todistusta siitä, että hän on ulkomaalaisen kristillisen uskontokunnan jäsen.

Liity kirkkoon

Täällä voit täyttää sähköisen kirkkoonliittymislomakkeen ja lukea lisää kirkkoon liittymisestä.

  Klikkaa kuvaa