Häät 

Avioliitton vihkiminen voi tapahtua isosti suurella kutsuvierasjoukolla tai ihan pienellä porukalla, kahden todistajan läsnä ollessa. Iissä avioliittoon vihkiminen halutaan usein tehdä kirkossa tai pienempimuotoiset Iin seurakuntatalon kappelissa. Vihkiminen voi myös tapahtua kotona tai muussa sopivassa tilassa. Kirkollinen vihkimen ei maksa mitään. Ennen avioliittoon vihkimistä teidän tulee yhdessä pyytää avioliiton esteiden tutkintaa seurakuntanne kirkkoherranvirastosta tai sähköisesti alla olevan linkin kautta.

 

Kirkkoherranvirastosta voitte varata papin, kanttorin ja tarvittavat tilat käyttöönne. Hääjuhlaa varten voitte varata toimitilojamme. Tutustu vuokrattaviin toimitiloihimme täällä.

Avioliiton merkitys

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Tietoa puolisoiden ja lapsen sukunimen valinnasta

Tietoa avioliittolaista

 

Avioliiton kirkollinen siunaaminen

Voitte pyytää avioliitollenne kirkollista siunaamista kun olette menneet vihille maistraatissa. Myös avioliiton vuosipäivää voi juhlistaa kirkollisin menoin.

 

Vihkipari on astumassa alttarilta yhteiselle elämäntaipaleelle.
Kuva Kirkon tiedotuskeskus Aarne Ormio

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

 

Vihki- eli toimituskeskustelu

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista.

Vihkipappi tapaa hääparin yleensä jo ennen vihkitilaisuutta. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan kristillisen avioliiton merkityksestä ja rakkaudesta.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus