Hautamuistomerkki 

Haudalle on tapana hankkia muistomerkki. Se voi olla hautakivi, risti tai veistos ja materiaalina saa käyttää kiveä, metallia tai puuta. Omaiset voivat tehdä itse väliaikaisen ristin tai hankkia sen yksityisestä hautaustoimistosta tai kiviliikkeestä. Seurakunta ei edellytä muistomerkin hankintaa eikä sen hankkimisella ole kiire.

Hautamuistomerkin on mahduttava hauta-alueen sisään. Yhden arkkuhautapaikan koko on 1 metriä x 2 metriä ja vastaavasti kahden arkkuhautapaikan koko on 2 metriä x 2 metriä. Hautaoikeuden haltijalla olevasta hautakirjasta käy ilmi minkä kokonen hautapaikka on kyseessä. Erikoisemmat muistomerkit (ei ns. matkalaukkumallit) tulee hyväksyttää ennen asentamista Iin seurakunnan kirkkoneuvostolla ja pyyntö siitä suunnitelmineen tulee lähettää ii.seurakunta(at)evl.fi -sähköpostiin.

Hautoja ei yleensä saa reunustaa reunakivillä, luonnonkivillä, aidalla tai muutoin.

Hautakiven asentaminen haudalle

Suosittelemme, että raskaimmat hautamuistomerkit esim. hautakivi asennetaan hautauksen jälkeen, aikaisintaan seuraavana vuonna kesällä maan painumisen vuoksi. Asiasta on hyvä sopia seurakuntamestarin kanssa.

Muualle haudatun omaisen nimi hautakiveen

Mikäli omaiset haluavat kaiverruttaa hautakiveen muualle haudatun vainajan tiedot, se olisi hyvä merkitä seurakunnan ylläpitämään hautarekisteriin, jotta ajantasainen tieto on löydettävissä vuosikymmenien kuluttua. Tästä voitte ilmoittaa Iin kirkkoherranvirastoon p. 040 8480 078 tai ii.seurakunta(a)evl.fi.