Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein valitaan valtuusto. Puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. "Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto päätä käsitellä asiaa suljettuna. Perusteena on oltava salassapitoperusteeseen rinnastettava erityisen painava syy". (Lähde: Seurakunnan kokousmenettely, Jussi Lilja, Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 13, 2014)

Kirkkovaltuusto päättää

  • seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista
  • perittävästä kirkollisverosta
  • rakennushankkeista ja
  • virkojen perustamisesta

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi.

Esityslistat ovat nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Esityslista tai pöytäkirja ei ole koskaan yleisöjulkinen siltä osin, kun siinä on lain mukaan ehdottomasti salassa pidettävää tietoa.

Pöytäkirjat on nähtävillä kirkkoherranvirastossa valitusaikana. Muulloin tiedon julkisesta pöytäkirjasta saa pyydettäessä. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621)

Kokousajat:

23.3.2022

8.6.2022

 

 

 

Kirkkovaltuusto 2019-2022

Sipilä Pekka, pj
Koskela Pekka, vpj, p. 044 3642 312, pekka.koskela.pk(at)gmail.com
Alaraasakka Riitta-Liisa
Haapaniemi Heli-Hannele, p. 050 410 7060, heli-hannele.haapaniemi(at)ii.fi                    
Jokela Jari-Jukka, p. 050 3950 463, jari-jukka(at)ii.fi
Jutila Mika
Kaleva Oili, p.  040 506 8480, oili.kaleva(at)ii.fi
Kallio Salme
Kehus Hannu
Klasila Jonna, jonna.klasila(at)gmail.com
Lapinkangas Antti
Maaninka Jaakko
Mäenpää Merita
Paakkola Jorma
Paakkola Minna
Pakanen Saila
Pakonen Kirsimaria, p. 045 127 5663, kirsimaria.pakonen(at)gmail.com
Paukkeri Hilja, p. 040 556 2025
Sassi Satu, satusassi(at)gmail.com
Tauriainen Soili, tauriainen.soili(at)gmail.com
Turtinen Esko
Turtinen Sirkka-Liisa
Vitikka Markku, p. 050 3950 360, markku.vitikka(at)gmail.com

sihteeri talouspäällikkö Tapani Huhta p. 040 681 2815, tapani.huhta(at)evl.fi

Varajäsenet kutsutaan valitsijayhdistyksittäin siinä järjestyksessä, miten he ovat saaneet vaaleissa ääniä.