Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein valitaan valtuusto. Puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. "Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto päätä käsitellä asiaa suljettuna. Perusteena on oltava salassapitoperusteeseen rinnastettava erityisen painava syy". (Lähde: Seurakunnan kokousmenettely, Jussi Lilja, Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 13, 2014)

Kirkkovaltuusto päättää

  • seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista
  • perittävästä kirkollisverosta
  • rakennushankkeista ja
  • virkojen perustamisesta

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi.

Esityslistat ovat nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Esityslista tai pöytäkirja ei ole koskaan yleisöjulkinen siltä osin, kun siinä on lain mukaan ehdottomasti salassa pidettävää tietoa.

Pöytäkirjat on nähtävillä kirkkoherranvirastossa valitusaikana. Muulloin tiedon julkisesta pöytäkirjasta saa pyydettäessä. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621)

Kokousajat:

11.1.2023

29.3.2023

14.6.2023

2.9.2023

29.11.2023

 

 

 

Kirkkovaltuusto 2023-2026

Liukkonen Ilkka, pj
Koskela Pekka, vpj
Alaraasakka Riitta-Liisa
Hakoköngäs Anne         
Häkkilä Taina                  
Höyhtyä Liisa                  
Jokela Jari-Jukka           
Jutila Mika                        
Kaarre Martti                    
Kaleva Oili                       
Kallio Salme                    
Lapinkangas Antti          
Lohi Tiina                         
Matikainen Anne            
Paakkola Simo                
Pakanen Saila                
Pakonen Kirsimaria       
Pietarila Hannu              
Pöyhtäri Anna                 
Schultz Pasi                    
Turtinen Esko                  
Valaja Sanna                  
Vitikka Markku

sihteeri talouspäällikkö Tapani Huhta p. 040 681 2815, tapani.huhta(at)evl.fi

Varajäsenet kutsutaan valitsijayhdistyksittäin siinä järjestyksessä, miten he ovat saaneet vaaleissa ääniä.