Päätöksenteko ja hallinto

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Päätöksiä seurakunnassa tekevät seurakuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt. Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljas vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Nykyinen kirkkovaltuusto on valittu vuosiksi 2023-2026.

Toimintaa ohjaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen lisäksi Iin seurakunnan hallintosääntö ja taloussääntö.

Hallintosääntö

Taloussääntö

Kokousnuija sekä raamattu ja lakikirjoja.

Ota yhteyttä

kirkkoherra
Puistotie 3
91100 Ii

Lähetystyö

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.