Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen tai hautaaminen

Siunaus

Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata kristillisesti hautaan, jos omaiset pyytävät sitä papilta ja jos ilmenee, ettei se loukkaa vainajan vakaumusta. Kristillisessä siunaamisessa noudatetaan kirkkokäsikirjan mukaista siunauskaavaa ja se sisältää mm. Isä meidän -rukouksen ja useampia virsiä. Asian selvittämiseksi tulee omaisten olla yhteydessä pappiin ennen kuin hautaan siunaamisen ajankohdasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Siunaus tai hautaanlasku toimitetaan hautausmaalla seurakuntamestarin johdolla.

Hautaus ilman kirkollista siunaamista

Mikäli vainajan tahto eläessään on ollut, ettei siunausta suoriteta, tulisi näin menetellä. Hautauksen ajankohta sovitaan kirkkoherranvirastossa ja siihen varataan mukaan seurakuntamestari, joka on mukana avustamassa omaisia. Omaiset voivat pitää vainajan tahtoa kunnioittavan oman tilaisuuden haudalla uurnaa laskettaessa tai arkun laskun yhteydessä.

Kuolintietoja ei lueta kirkossa eikä kuolintietoa myöskään laiteta seurakunnan kirkollisiin ilmoituksiin paikallislehti Rantapohjaan.

Piispainkokouksen ohje kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamisesta