Hautausmaat

Iin seurakunnassa on viisi hautausmaata ja viisi sankarihautausmaata Kuivaniemen kirkon ja Iin kirkon pihamaalla sekä Oijärven, Olhavan ja Jakkukylän hautausmailla. Jaosta suku- ja kertahautoihin on luovuttu.

Hautaustoimilaissa 457/2003 luvussa 2, 3 § määrätään että evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtmien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Seurakunta pitää yllä alueellaan sijaitsevien hautausmaiden hautarekisteriä. Seurakunnan hautausmailla on yhteensä noin 5900 hautaa. 

Lisätietoja sotavainajien tunnistamisesta yms. voit katsoa www.sotavainajat.net  -sivustolta.

Hautausmaa on paikka, jossa voi rauhoittua ja muistella poisnukkuneita omaisia ja läheisiä ihmisiä.

Autolla ajaminen tai koirien kuljettaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa. Haluammehan antaa kaikille omaisille rauhan muistella heidän edesmenneitä läheisiään.

Hautojen hoito

Haudan hoito kuuluu kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltijalle. Omaiset vastaavat itse haudan hoidosta, hautakivestä tai -muistomerkistä, kynttilöiden ja kukkalaitteiden siivoamisesta. Hautaa ei saa reunustaa reunakivillä tms. Omaisten on poistettava hautaamisen yhtyedessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-syyskuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa (Hautaustoimen ohjesääntö 13.3.2006).

Omaiset voivat myös antaa haudanhoidon seurakunnan tehtäväksi. Iin seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan hoitaakseen hautoja joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Haudanhoitosopimus tehdään seurakunnan taloustoimistossa.

Ethän käytä led- tai muita patterikäyttöisiä kynttilöitä hautausmailla tai muistelupaikoilla niistä muodostuvan ongelmajätteen vuoksi.

Tietoa hautajaisten järjestelyyn löytyy täältä.

Hoitamattomat haudat

Mikäli hauta on jatkuvasti hoitamatta, seurakunta kehottaa omaisia kunnostamaan ja hoitamaan hautaa. Hoitamattomuuskuulutus laitetaan haudalle, hautausmaan ilmoitustaululle, seurakunnan nettisivulle ja paikallislehteen. Jos hauta-oikeuden haltijan osoite on pystytty selvittämään, hän saa asiasta kirjeen.

Kun hoitamattomuuskuulutuksen määräaika on umpeutunut, hyväksytään kuulutuksesta huolimatta edelleen hoitamatta olevien hautojen listat kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto määrää hoitamattomat haudat palautettavaksi seurakunnan hallintaan.