Hautapaikasta sopiminen

Hautapaikasta sovitaan hautausjärjestelyjen yhteydessä kirkkoherranvirastossa. Yhden arkkuhautapaikan koko on 1 metri x 2 metriä ja siihen mahtuu kahdeksan uurnaa. 

  • Hautapaikan haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on ikään kuin 50-vuoden vuokrasuhde, jota omaiset voivat halutessaan jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua.

Lisätietoja Iin seurakunnan hautausmaista löytyy tästä.

Varattu hautapaikka

Hautapaikan on voinut varata puolisolle kuolemantapauksen yhteydessä, jos varaukset on tehty kirkkoherranviraston kautta ja tieto löytyy hautarekisteristä ja haudan haltijalla olevasta hautakirjasta.

Hautaoikeus vanhaan hautapaikkaan

Omaisten on hyvä keskustella hautaoikeuden haltijan kanssa sekä hautapaikkaan oikeutettujuen muiden omaisten kanssa ennen hautaamista. Iin seurakunnassa maaperästä johtuen uudelleen hautaaminen vanhaan hautaan on mahdollista 40 vuoden kuluttua edellisestä hautauksesta.

Uusi hautapaikka

Omaiset voivat sopia seurakuntamestarin kanssa uuden hautapaikan valitsemisesta.

Onko teillä epäselvää kuka vastaa omaistenne haudasta?

Haudan yhteyshenkilöstä eli hautaoikeuden haltijasta sovitaan yleensä hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Haudan haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on ikään kuin vuokrasuhde, jota omaiset voivat halutessaan jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua. Hänelle lähetetään todistus eli hautakirja, jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata. Hänellä ei ole toimivaltaa kieltää hautaamista, jos vainajalla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Haudan hallinta-aika on voimassa 50 vuotta hautauksesta tai hallinta-ajan jatkamisesta ja omaiset voivat sitä hakemuksesta jatkaa.

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä Iin seurakunnan hautaustoimenohjesäännöissä ja sen nojalla säädetään tai määrätään. (KL 17 luku 3 §)

Seurakunta ilmoittaa haudan haltijalle esim. kun työntekijät havaitsevat hautakiven olevan vaarallisesti kallellaan tai kaatunut kokonaan.

Tällä lomakkeella voitte ilmoittaa hautaoikeuden haltijan tiedot seurakunnalle, olemme tarvittaessa yhteydessä.