Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät ottamalla yhteyttä Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Järjestelyt voidaan aloittaa vaikka kuoleman todennut lääkäri ei ole vielä toimittanut hautauslupaa. Vainajan henkilötunnus on hyvä olla hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Hautaan siunaaminen voi tapahtua kirkossa, haudalla tai vainajan kotona.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan

 • Siunauksen toimittava pappi ja kanttori.
  Mikäli omaiset haluavat pyytää siunaavan papin tai kanttorin toisesta seurakunnasta, he vastaavat itse mahdollisista kustannuksista
 • Hautaamisen tai uurnan laskun aika ja paikka
 • Sanomakellojen soittaminen
 • Vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa
 • Poismenosta ilmoittaminen paikallislehti Rantapohjassa Poisnukkuneet ja Maanpoveen palstoilla
 • Hautapaikasta ja hautausmaan suntion tapaamisesta.
 • Vainajan tuhkan sirotteluun maa-alueilleLinkki avautuu uudessa välilehdessä tarvitaan maanomistajan tai -haltijan suostumus. 
 • Tuhkan sirottelusta yhteisille vesialueille voitte sopia osakaskuntien hoitokunnilta. Yhteystiedot löytyvät täältä. 
  • Omaiset voivat säilyttää jäljelle jäävän tyhjän uurnan tai hävittää sen asianmukaisesti.
 • Omaiset sopivat hautakiven siirtämisestä kiviliikkeen tai hautaustomiston kanssa ennen haudan kaivamista
 • Haudanpeittäminen, omaiset vaiko seurakunta
 • Mahdollisista hautapaikkavarauksista
 • Muistotilaisuuden pitopaikasta
 • Hautausluvan toimittamisesta ennen hautausta seurakuntaan
 • Muiden kristillisten seurakuntienLinkki avautuu uudessa välilehdessä tilaisuuksista yhteistyössä kyseisen seurakunnan kanssa
 • Hinnasto

Ulkomailla kuolleen suomalaisen kuolemansyyn selvittäminen ja hautaaminen Suomeen