Seurakuntamme lähetystyö

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

 

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä. 

Kirkomme lähetystyön kanavia ovat mm.

Jotka toimivat yli 30 maassa ja yli 400 lähetystyöntekijän voimin. Näiden lähetysjärjestöjen kautta seurakuntamme tukee lähetystyötä ympäri maailman.

 

 

Seurakuntamme nimikkolähettejä tai -kohteita:

Itä-Aasian työ. (Kylväjä)
Suomi-kirkon työ Tokiossa, Japanissa. (SLEY) 
Pauli Vanhanen, Ugandassa. (SLEY)

Iin seurakunta tukee myös Vienan - Karjalassa tehtävää Inkerin kirkon työtä.

Ota yhteyttä

kirkkoherra
Puistotie 3
91100 Ii

Lähetystyö

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri, lähetyssihteeri, vapaaehtoistyön koordinaattori
Puistotie 3
91100 Ii

Kirkkoherranviraston puhelin 040 848 0078 / Lähetyssihteerin ja vapaaehtoistyön koordinaattorin puhelin 040 632 4997