Virkatodistukset

Iin seurakunta antaa virkatodistuksia jäsenistään ja heidän perhesuhdetiedoistaan ajalta, jolloin he ovat olleet kirjoilla Iin tai Kuivaniemen seurakunnassa. Ennen puhuttiin papintodistuksesta. Kenenkään tietoja ei vielä saada yhtä nappia painamalla vaan tiedot etsitään kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä ja jokaisen seurakunnan omista perhelehdistä, kirkonkirjoista yms. vastaavista rekistereistä. Virkatodistuksen voit pyytää lähettämällä alla olevan sähköisen tilauslomakkeen, puhelimitse tai paikan päällä käyden.

Jäsenrekisteri

Iin seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja jäsenrekisteristä, henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Iin seurakunnassa.

Katso mitä muutoksia virkatodistustilauspalvelussa tulee tapahtumaan vuoden 2021 aikana

 

 

 

 

 

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus on virallinen ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjoihin ja/tai kirkon jäsenrekisteriin tehdyistä virallisista merkinnöistä.

Virkatodistus (ns. elää-todistus) sisältää henkilön perustiedot:

  • Henkilön sukunimi
  • entiset sukunimet
  • etunimet
  • henkilötunnus
  • elää -tieto
  • seurakunta
  • kotikunta

Todistukselle ei koskaan kirjoiteta osoitetietoja. Osoiterekisterin ylläpitäjänä tomii Digi- ja väestötietovirasto.

Sukuselvitys, johon tulee tulee päähenkilön perustietojen lisäksi yleensä puolison ja lasten tiedot. Sisältö määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

HUOM! Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen.

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 51 §:ssä säädetään siitä, että luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu´.

Perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot:

Vainajasta tarvitaan katkeamaton sukuselvitys 15 –ikävuodesta alkaen kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa hän on ollut jäsenenä kuolinpäivään saakka. Virkatodistus perunkirjoitusta varten vainajan viimeisimmästä seurakunnasta kattaa kaikki seurakunnat 1.10.1999 lähtien. Jotta virkatodistus eli sukuselvitys vainajasta voidaan antaa, tarvitsemme hautausluvan tai kuolintiedon täytyy näkyä väestötietojärjestelmässä. 

Vainajan jälkeen toimitettavassa perunkirjoituksessa perunkirjaan on merkittävä vainajan kuolinpesän osakkaat, eli puoliso ja lapset. Jos vainajalla ei ollut puolisoa eikä lapsia, tiedot tarvitaan vanhemmista ja sisarista. 

Kuolinpesän osakkaan virkatodistusta ei tarvitse tilata erikseen, jos henkilön "elää" -tiedot ilmenevät vainajan sukuselvityksestä. Tämän vuoksi vainajan lapset ja/tai leski eivät tarvitse erillistä virkatodistusta.

Perintökaaren 5.2.1965/40 luvussa 20, 3 § on mainittu mitä tietoja todistukselta tulee käydä ilmi.