Avioliiton esteiden tutkinta (ent. kuulutukset)

 

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä.

Voitte pyytää maksuttoman avioliiton esteiden tutkinnan sähköisesti (klikkaa kuvaa) tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja Iin seurakunnan jäsenet Iin kirkkoherranvirastosta. Etukäteen voitte yhdessä täydentää ja tulostaa lupa avioliittotietojen julkaisemiseen -lomakkeen.

  • Tutkinta tulee pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä ja se on lainvoiman saatuaan voimassa neljä kuukautta.
  • Sähköisessä avioliiton esteiden tutkintapyynnössä täytyy molempien kihlakumppaneiden käydä tekemässä esteiden tutkintapyyntö omalla pankkitunnuksellaan tai mobiilivarmenteella.
  • Asioidessanne kirkkoherranvirastossa tiedustellaan teiltä saako tietojanne kuuluttaa kirkossa ja haluatteko että tieto avioliittoon vihkimisestä julkaistaan paikallislehdessä. 
  • Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu yleensä siinä seurakunnassa missä morsian on kirjoilla.

Avioliitto ulkomaan kansalaisen kanssa

Avioliiton esteiden tutkimista varten tarvitsette:

  • Kansalaisuusvaltion asianomaisen viranomaisen alkuperäinen todistus avioliiton esteiden tutkintaa varten, josta käy ilmi ainakin: nimi, syntymäaika ja -paikka, siviilisäty (myös monesko avioliitto).
  • Virallisen kääntäjän suomennos todistuksesta
  • Todistus kristilliseen kirkkokuntaan kuulumisesta, jota voi pyytää siitä seurakunnasta johon tuleva puoliso kuuluu kotimaassaan.
  • Kopio passista

Lisätietoja esteiden tutkinnassa tarvittavien asiakirjojen hankkimisesta saatte ulkomaan kansalaisen oman maansa edustustosta Suomessa.