Iin seurakunnassa on neljä vuokrattavaa seurakuntasalia keittiöineen Iissä, Kuivaniemellä, Väli-Olhavassa ja Oijärvellä sekä kolme muuta vuokrattavaa tilaa PappilaKarhun leirikeskus sekä Pukkisaaren maja. Juhlatilat vuokrataan vain yhdeksi päiväksi kerrallaan, jotta ne ovat muidenkin seurakuntalaisten käytettävissä heidän juhliin muistotilaisuuksiin, kaste- ja hääjuhliin yms. 

Tilojen toimintaohjeita

Tilaisuuden järjestäjällä on käytettävänä tiloissa olevat kalusteet, pöytäliinat, astiat, maljakot, kynttilänjalat ja siivousvälineet sekä leirikeskuksissa polttopuut. 

Iin seurakunta edellyttää tilaisuuden vastuuhenkilöltä seuraavaa:

Terveydensuojelulain ja elintarvikelain noudattamista. Noudattamaan kiinteistökohtaisia omavalvontasuunnitelmia ja suunnitelmista vastuussa olevan viranhaltijan, suntion ohjeistusta tilojen käytöstä ja siivouksesta. Lemmikkieläimien vieminen seurakunnan tiloihin on kielletty.

Tilaisuuden vastuuhenkilön tai pitopalvelun tehtäviin kuuluvat kaikki tilaisuuden järjestelyt mm:

 • Ottaa tai tuo tilaisuudessa tarvittavat tuotteet ja ruoat vastaan (seurakunta ei vastaa kylmiöihin jätetyistä tuotteista).
 • Valmistelee tilat juhlaa tai tilaisuutta varten.
 • Mikäli pöytäjärjestystä muutetaan palauttaa vastuuhenkilö tilaisuuden päätyttyä tilat samaan järjestykseen ns. peruskalustukseen. 
 • Taide-esineitä ei saa siirtää. Flyygelin tai pianon liikuttelu on kielletty, koska ne on viritettävä uudelleen liikuttelun jälkeen ja siitä laskutetaan tilojen varaajaa.
 • Avaa seurakuntasalin ulko-ovet vieraille ja lukitsee ne tilaisuuden päätyttyä.
 • Hoitaa juhlien liputuksen.
 • Suntio ei ole käytettävissä muistotilaisuuksissa tai muissa yksityisissä juhlissa tai tilaisuuksissa.
 • Seurakunnan astioita ei saa kuljettaa pois tiloista. Muoviset kaupan laatikot on kuljetettava pois sekä tilaisuudesta jääneet ruoat on kuljetettava omissa astioissa pois.
 • Vastuuhenkilö huolehtii, että tilaisuudessa käytetyt likaiset pöytäliinat laitetaan niille varattuihin harmaisiin kangassäkkeihin pesulaan vietäväksi.
 • Tilaaja on korvausvelvollinen seurakunnan omaisuudelle käytön aikana mahdollisesti tapahtuneesta vahingosta. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi.
 • Tilat tulee vuokrauksen jälkeen luovuttaa siivottuina ja kalusteet järjestettyinä kuin ne olivat tiloja vastaanotettaessa. Siivousohjeet löytyvät tilojen seiniltä. Myös WC:n siivous  ja roska-astioiden tyhjennys kuuluu vastuuhenkilölle/pitopalvelulle.  Jos siivousta ei ole tehty, seurakunta laskuttaa siivouksesta 40,00 €/h (sis. alv) varaajalta.
 • Lemmikkieläinten vieminen sisätiloihin on kiellettyä.
 • Pukkisaaren majalle on itse tuotava juomavesi.
 • Karhun ja Pukkisaaren saunan vesipadat on tyhjennettävä.

Seurakunnan tilavuokrien maksut tilaisuutta kohden (sis. alv).

 

Kirkkoneuvosto 15.11.2022 74§, kirkkovaltuusto 30.11.2022 34§

Tila

Max hlömäärä

Iin seurakunnan jäsenille

Muille

Iin Haminan seurakuntatalo

150

100,00 €

200,00 €

Kuivaniemen seurakuntatalo

90

100,00 €

200,00 €

Oijärven seurakuntatalo

60

80,00 €

160,00 €

Väli-Olhavan seurakuntatalo

60

80,00 €

160,00 €

Iin Pappila

20

120,00 €

240,00 €

Karhun leirikeskus; vrk/päiväkäyttö 9-21

36

120,00 €

240,00 €

Karhun leirikeskus;

pe klo 15 – ma klo 12

36

240,00 €

480,00 €

Karhun leirikeskuksen kota, päiväkäyttö sis. polttopuut

50,00 €

100,00 €

Karhun leirikeskus;

rantanuotio omat polttopuut

25,00 €

50,00 €

Pukkisaaren maja; vrk/päiväkäyttö 9-21

10

30,00 €

60,00 €

Pukkisaaren maja;

pe klo 15 – ma klo 12

60,00 €

120,00 €

Pukkisaaren maja; viikko

150,00 €

300,00 €

Iin ja Kuivaniemen kirkot;

konsertti tms. / 6 h sis.

seurakuntamestarin palkkakustannukset.

450–500

500,00 €

500,00 €

 

Seurakunnan tilat luovutetaan yleishyödyllisille paikallisille yhteisöille 30,00 € käyttömaksua vastaan ( sis. alv). 

Paikalliselta veteraanijärjestöltä ei peritä käyttömaksua.

 

Ohjeet toimitilojen käytöstä

1. Iin seurakunnan toimitilat on tarkoitettu seurakuntalaisten käyttöön. Iin seurakunnan jäsenet voivat varata niitä veloituksetta seuraaviin kirkollisiin perhejuhliin: hautaan siunaamiseen liittyvä muistotilaisuus, kastejuhla, rippijuhla ja hääjuhla. Muiden juhlien (esim. syntymäpäiväjuhlat) osalta tulee maksaa korvaus tilojen käytöstä. Myös tilojen keittiöt astioineen ovat käytettävissä ohjeiden mukaisesti. Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi (koskee myös kristillisiä perhejuhlia), valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen tilavuokra.

2. Muistotilaisuudesta, kastejuhlasta, rippijuhlasta ja hääjuhlasta ei peritä käyttömaksua, jos henkilö, jota varten tila varataan, on Iin seurakunnan jäsen. Muistotilaisuuden osalta perusteena on vainajan Iin seurakunnan jäsenyys.

3. Toimitiloja voivat vuokrata myös muut kuin Iin seurakunnan jäsenet kirkkovaltuuston hyväksymillä hinnoilla. Seurakuntien toimitiloissa järjestettävien tilaisuuksien tulee sisällöltään olla sopusoinnussa kirkon toimintaperiaatteiden kanssa.

4. Tilavaraukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

5. Tilojen käytöstä sovitaan kirkkoherranvirastossa. Pääsääntöisesti tilat ovat käytettävissä klo 21.00 saakka. Muusta aikataulusta ja esim. tavaroiden toimittamisesta voidaan sopia erikseen.

6. Juhlamaljan kohottaminen seurakunnan tiloissa on mahdollista, muutoin alkoholitarjoilua ei sallita.

7. Pitopalvelun käytöstä on erilliset ohjeet.

8. Tilaisuuden järjestäjä on velvollinen tutustumaan ennen tilaisuutta tilakohtaiseen pelastussuunnitelmaan, jossa seurakuntamestari tarvittaessa avustaa.

9. Tilaisuuden järjestäjä sitoutuu vastaamaan mahdollisista vahingoista ja esimerkiksi esineiden häviämisestä.

10. Pöytäliinojen käytöstä seurakuntataloilla ei peritä erillistä korvausta vaan se sisältyy vuokrahintaan.

 

Karhun leirikeskus:

Leirikeskusta vuokrataan ulkopuolisille, kun oman toiminnan työsuunnitelmat on tehty. Leirikeskuksessa yöpyminen tapahtuu omin liinavaattein ja oikeuttaa leirikeskuksen käyttöön tilauspäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00. Päiväkäytön kellonajat ilman yöpymistä ovat klo 9.00–21.00

Mikäli käytetään vain nuotiokatosta, päivämaksu sisältää polttopuut. Pelkkää rantanuotiopaikkaa voi varata vain omilla polttopuilla. Nuotiokatos ja rantanuotiopaikkaa voi varata aikaisintaan 3 päivää ennen tilaisuutta, sillä leirikeskus on ensisijaisesti tarkoitettu kokonaan varattavaksi.

Pukkisaaren maja:

Maja on tarkoitettu päiväkäyttöön eikä siellä ole sänkyjä. Vuorokausivuokraushinta oikeuttaa majan käyttöön klo 9.00–21.00.