Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytääntöönpanoelimenä. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

 

Kirkkoneuvosto 2021-2022

Tapani Ruotsalainen, pj.
Alaraasakka Riitta-Liisa, varapj (Sassi Satu)
Tauriainen Soili (Kehus Hannu)
Turtinen Esko (Turtinen Sirkka-Liisa)
Jutila Mika (Lapinkangas Antti)
Vitikka Markku (Jorma Paakkola)
Klasila Jonna (Kallio Salme)
Pakonen Kirsimaria (Turtinen Maire)
Jokela Jari-Jukka (Niskala Esa)

 

Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja.

 

Kuivaniemen kappelineuvosto 2019- 2022 

Matti Kinnunen, puheenjohtaja
kirkkoneuvoston edustaja Soili Tauriainen  (3.3.2021 23 §)
sihteeri
Hyry Kyösti (Hyry Paula)
Kehus Hannu (Koskela Pekka)
Pääkkölä Jouko (Klaavuniemi Jaana)
Klasila Pirjo (Veijola Ari)
Hakoköngäs Anne (Maaninka Jaakko)

 

Johtokunnat

Diakoniatyön johtokunta 2019 -2022

Pekka Soronen pj. p. 040 7776 959, pekka.soronen(at)evl.fi
kirkkoneuvoston eudustaja Jonna Klasila (3.3.2021 22 §)
sihteeri 
Sassi Satu, satusassi(at)gmail.com
Alaraasakka Riitta-Liisa
Hakoköngäs Anne
Veijola Ari
Haapaniemi Heli-Hannele, p. 050 410 7060, heli-hannele.haapaniemi(at)ii.fi
Lapinkangas Antti
Koskela Sulo

Varajäsenet: 1. Turtinen Hilkka 2. Pöyhtäri Anna 3.Matala Marjatta

Lähetystyön johtokunta 2019 - 2022

Rantakokko Pasi, pj
kirkkoneuvoston edustaja Riitta-Liisa Alaraasakka (3.3.2021 22 §)
sihteeri ?
Kurttila Sisko
Räsänen Anni
Kuopio Asta
Kylmänen Maija
Väätäjä Reijo
Keltamäki Seppo
Vitikka Markku

Varajäsenet: 1. Hökkä Anna-Liisa, 2. Ruotsalainen Helvi, 3. Seija Kurttila.

Kasvatusasiain johtokunta 2019 - 2022

Klasila Jonna pj.
kirkkoneuvoston eudustaja Mika Jutila (3.3.2021 22 §)
sihteeri 
Paakkola Minna
Kaleva Oili, p. 040 506 8480, oili.kaleva(at)ii.fi
Jokela Jari-Jukka, p. 050 3950 463, jari-jukka(at)ii.fi
Miettunen Mari, p. 0400 162 124, mari_miettunen(at)hotmail.com
Lapinkangas Antti
Suopanki Pekka
Lohi Aki
Mäenpää Merita


Varajäsenet: 1. Pakonen Kirsimaria, 2. Sakko Anni, 3. Pakanen Saila, 4. Keltamäki Seppo

Julistustyön johtokunta

(perustettu 12.6.2019 kirkkovaltuuston kokouksessa)

Vastuualueena jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset, musiikkityö, yleinen seurakuntatyö, aikuis- ja evankelioimistyö

Taskila Sauli, pj
kirkkoneuvoston edustaja Kirsimaria Pakonen (3.3.2021 22 §)
Turtinen Sirkka-Liisa
Paukkeri Hilja
Jaara Sauli
Jokela Jari-Jukka
Savolainen Eija
Eronen Kaarina
Koskela Pekka

Varajäsenet: Tuomikoski Tiina, Alaraasakka Riitta-Liisa, Vitikka Markku ja Koskela Markku