Hautaustoimen maksut

Uusi hautasija

Arkkuhautapaikka / yksi sija

iiläinen **)

ulkopaikkakuntalainen

Hautausmaksu

50 €

350 €

veteraanit / sotaleski *)

0 €

0 €

Haudan peittäminen

(kirkkovaltuusto 25.11.2010, 29§)

 • tapahtuu muistotilaisuuden aikana

 

70 €

*)

ostopalvelun hinnaston mukaan

 • Kruununsaaren hm 100 €
 • Olhavan hm 200 €
 • Kuivaniemen hm 300 €
 • Oijärven hm 300 €
 • Jakkukylän hm ?

              hintoihin lisätään ALV

Uurnahautapaikka

iiläinen **)

ulkopaikkakuntalainen

Uurnan hautausmaksu

(olemassa olevaan arkkuhautapaikkaan)

10 €

50 €

Uurnan hautausmaksu

(ei olemassa olevaan hautapaikkaan)

50 €

350 €

Muut hautaustoimen maksut esim.

 • haudankaivuu
 • vyörymäsuojaus
 • lumityöt
 • ohjaaminen hautaan

sisältyy hautausmaksuun

ostopalvelun hinnaston mukaan

Haudankaivuu

 • Kruununsaaren hm 200 €
 • Olhavan hm 300 €
 • Kuivaniemen hm 400 €
 • Oijärven hm 400 €
 • Jakkukylän hm ?

Uurnahaudankaivuu ja muut maksut

 • konetunti 55 €
 • miestyö 35 €/h

               hintoihin lisätään ALV

*) Henkilö, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Kelan kuntoutuksen piiriin kuuluva, jolle Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/97). Lisäksi edellä mainittujen puoliso. Hallinnaltaan ko. hautapaikat ovat 50 vuotta.

**) Kuollessaan poissaolevaan väestöön (mm. pohjoismaisen muuttopassin haltija) kuuluva luetaan iiläiseksi.

Iin seurakunta on sitoutunut siihen, että Jakkukylän vaikutsalueelle, mutta Oulun kaupungin puolelle, jäävillä asukkailla (esimerkiksi Maalismaa) on oikeus tulla haudatuksi Jakkukylän hautausmaahan samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin iiläisillä 30 vuoden ajan lahjoituksesta lukien. (1.1.2018) 

Laskutus

Iin seurakunnan taloustoimisto hoitaa hautaukseen liittyvien maksujen ja seurakuntatalojen vuokrien laskutukset hautauksen jälkeen.