Hautaustoimen maksut 1.1.2024 alkaen

   (Kirkkoneuvosto 15.11.2023 70§, Kirkkovaltuusto 29.11.2023 43§)

 

Iin seurakunta on sitoutunut siihen, että Jakkukylän vaikutsalueelle, mutta Oulun kaupungin puolelle, jäävillä asukkailla (esimerkiksi Maalismaa) on oikeus tulla haudatuksi Jakkukylän hautausmaahan samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin iiläisillä 30 vuoden ajan lahjoituksesta lukien. (1.1.2018) 

Haudan lunastus ja hautaus on maksuton henkilölle, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus sekä Kelan kuntoutuksen piiriin kuuluvalle, jolle Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/97). Maksuttomuus koskee myös edellä mainittujen puolisoita.

Aiemmin lunastettuun hautaan haudattaessa, on haudan hallinta-aikaa oltava jäljellä vähintään 25 vuotta (haudan koskemattomuusaika) /hautapaikka. Puuttuvat vuodet on jatkolunastettava. Lunastushintaa noudatetaan myös hallinta-ajan päättymisen yhteydessä tapahtuvassa hallinta-ajan jatkamisessa. Tällöin hallinta-aikaa voi jatkaa joko 25 tai 50 vuotta.

Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille, jolloin hautapaikasta peritään hinnaston mukainen maksu.

Jos henkilö on muuttanut Iistä ja kuolee 3 vuoden sisällä muuttamishetkestä, hautapaikkamaksu määräytyy iiläisen hinnaston mukaan. Myös kuollessaan ulkomailla asuva Suomen kansalainen, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli Iin seurakunnan alueella, katsotaan iiläiseksi.

Seurakunta ei suorita hautakivien siirtoja eikä asennuksia, vaan hautaoikeudenhaltija sopii hautamuistomerkin ja mahdollisten reunakivien siirrosta ja paikalleen asentamisesta suoraan ao. urakoitsijan/yrittäjän kanssa. Haudan peruskunnostus tehdään sulan maan aikana

Laskutus

Iin seurakunnan taloustoimisto hoitaa hautaukseen liittyvien maksujen ja seurakuntatalojen vuokrien laskutukset hautauksen jälkeen.