Vaalit

Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään  20.11.2022 ja ennakkoäänestysajankohta on 8.-12.11.2022. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuustoon 23 jäsentä ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Kirkkovaltuustoon ei voida valita saman seurakunnan päätoimista työntekijää.

Ehdokkaat

Ehdolle asettuvan tulee olla täysi-ikäinen, konfirmoitu kirkon jäsen. Ehdokasasettelun alku ja päättymispäivä päätetään myöhemmin.   Valitsijayhdistys kokoaa ehdokaslistan eli jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta ota yhteyttä sinulle sopivimpaan valitsijayhdistykseen tai perusta oma valitsijayhtistys. Valitsijayhdistyksessä täytyy olla vähintään kymmenen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä, jotta ehdokaslista on lainvoimainen.

(lähde evl.fi) 

Lisätietoja ehdokaslistoista, ehdokkuudesta yms löydät

www.seurakuntavaalit.fi -sivustolta. Sivusto on tarkoitettu yleisölle ja sisältää faktatietoa seurakuntavaaleista sekä ehdokasasettuluvaiheen sisältöjä.

Voit seurata vaaleja somessa #seurakuntavaalit -tunnisteella.

 

Luottamushenkilön tehtävät

Luottamushenkilöksi valitulla henkilöllä on tärkeä rooli seurakuntien määrärahoja, virkoja, seurakuntalaisia ja tilankäyttöä koskevissa päätöksissä. Seurakuntien luottamushenkilöiden tulisi edustaa laajasti koko jäsenistöä; kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille.

Luottamushenkilö

 • edustaa seurakuntalaisia ja luo julkisuudessa kuvaa kirkosta
 • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
 • ideoi ja kehittää
 • tukee seurakunnan työntekijöitä työssään

Päättäjänä voi vaikuttaa

 • seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun
 • kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen
 • työntekijävalintoihin sekä virkojen ja tehtävien sisältöihin
 • seurakunnan muiden luottamushenkilöiden kuten kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valintaan
 • seurakunnan yhteistyöhön muiden seurakuntien, kunnan ja järjestöjen kanssa
 • seurakunnan sisäiseen ja julkiseen viestintään
 • kirkollisverojen, rahojen ja resurssien käyttöön
 • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan
 • kirkolliskokousedustajien, hiippakuntavaltuutettujen ja piispan valintaan