Uurnan hautaaminen

Uurnan tai tuhkan maahan kätkeminen tapahtuu erikseen sovittuna aikana. Ajankohta soivtaan kirkkoherranvirastossa. Yleensä vainaja on siunattu aikaisemmin ennen uurnanlaskua ja se voi olla vapaamuotoisempi omaisten kesken järjestetty vainajaa kunnioittava hetki. Mikäli vainaja siunataan tuhkattuna toimituksen kulku on sama kuin arkkuhautauksen yhteydessä.

Hautaansaatto

Omaiset tuova uurnan tullessaan ja saattoväki kokoontuu hautausmaan pääportille. Yleensä joku omaisista kantaa uurnan seurakuntamestarin johdolla oikealle hautapaikalle ja hän voi laskea sen hautaan. Omaiset voivat itse peittää uurnahaudan tai jättää sen seurakuntamestarille. Tässä vaiheessa ei enää yleensä lasketa kukkalaitteita haudalle.

Uurnan hautaaminen tai tuhkan sirottelu muualle kuin hautausmaalle

Jos uurna aiotaan haudata tai tuhka sirotella muualle kuin hautausmaahan, tulee siihen olla maanomistajan lupa. Merialueet ja yleiset vesialueet sekä valtion maa-alueet kuuluvat Metsähallituksen paikallisosaston valvonnan piiriin. Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan (Hautaustoimilaki). Tuhkan lopullinen sijoituspaikka ilmoitetaan krematoriolle ennen uurnan luovuttamista. Uurna luovutetaan krematoriolta vain allekirjoitusta vastaan.  Uurnan luovutuksessa toimitaan hautaustoimilain mukaisella tavalla.

Rukoushetki

Uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä voidaan viettää papin tai maallikon johtamana rukoushetki seuraavaa kaavaa soveltaen:

1. Virsi 

2. Johdanto 

3. Psalmi

4. Raamatunluku

6. [ Puhe ]

7. Rukous

8. Isä meidän

9. Siunaus

10. Virsi