Seurakuntalaisen aloite luottamuselimille

Jokaisella seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus tehdä seurakunnan ja kirkon toimintaan liittyvä aloite. Se tehdään kirjallisena, osoitetaan kirkkoneuvostolle ja  toimitetaan seurakunnan osoitteeseen. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen kirkkovaltuustolle.

 

Yhteystiedot

Iin seurakunta
kirkkoneuvosto
Puistotie 3
91100 Ii