Uutisia

Klikkaa uutisen otsikkoa niin saat koko jutun näkyviin.

Uutislistaukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

4.4.2017 13.05

Euroopan unionin henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tulee sovellettavaksi 25.5.2018 lukien.

Asetus on tuomassa rekisterinpitäjille uusia hallinnollisia tehtäviä.

 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä sellaisten muutoin kuin automaattisesti käsiteltävien henkilötietojen käsittelyyn, jotka muodostavat tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa. Luonnollisen henkilön yksinomaan henkilökohtaisessa toiminnassa tapahtuva henkilötietojen käsittely jää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. (Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2017)