KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Iin seurakunnassa toimitetaan välitön kirkkoherranvaali eli seurakunnan kirkkoherran valitsevat tässä vaalissa äänioikeutetut seurakunnan jäsenet. Sellaisia ovat äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi merkityt kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 8.9.2024 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnäoleviksi jäseniksi viimeistään 28.6.2024.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 9.7.2024 kello 15–19 ja 10.7.2024 kello 9–13 Iin kirkkoherranvirastossa, osoitteessa Puistotie 3, 91100 Ii.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 23.8.2024 klo 16 mennessä Iin kirkkoherranvirastoon, osoite Puistotie 3, 91100 Ii.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 23.8.2024 kello 17 pidettävässä kokouksessaan.

Iissä 13.6.2024
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela

 

KUULUTUS VAALIN TOIMITTAMISESTA JA ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Iin seurakunnassa toimitetaan välitön kirkkoherranvaali. Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 8.9.2024 kello 11.15 Iin kirkossa, os. Puistotie 2, 91100 Ii ja päättyy kello 18.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu ajalla 2.9.-6.9.2024 maanantaista perjantaihin joka päivä kello 9–18 Iin kirkkoherranvirastossa, osoitteessa Puistotie 3, 91100 Ii.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:

Maanantaina ja tiistaina 2.9.-3.9.2024 klo 12–18 Kuivaniemen diakoniatuvalla, Ratatie 2, 95100 Kuivaniemi.

Keskiviikkona 4.9.2024 klo 12–18 Oijärven kyläkirkolla, Lamminperäntie 710, 95160 Oijärvi

Torstaina 5.9.2024 klo 12–18 Väli-Olhavan seurakuntatalolla, Oijärventie 661, 91140 Olhava

Perjantaina 6.9.2024 klo 12–18 Jakkukylän koululla, Jakuntie 85 A 1, 91210 Jakkukylä

Perjantaina 6.9.2024 klo 16–19 Iin torilla (Kirkkotie 2, 91100 Ii) äänestysautossa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 30.8.2024 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 30.8.2024 kello 09.00–16.00.
Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 848 0078.

Iissä 13.6.2024
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela

 

Tuomiokapitulin vaalikuulutus ja pöytäkirjanote kokous 21.3.2024 (pdf)