Hautausmaat

Iin seurakunnassa on viisi hautausmaata ja viisi sankarihautausmaata Kuivaniemen kirkon ja Iin kirkon pihamaalla sekä Olhavan, Jakkukylän ja Oijärven hautausmaalla.

Hautojen hoito

Haudan hoito kuuluu kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltijalle. Omaiset vastaavat itse haudan hoidosta, hautakivestä tai -muistomerkistä, kynttilöiden ja kukkalaitteiden siivoamisesta. Hautaa ei saa reunustaa reunakivillä tms. Omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-syyskuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa (Hautaustoimen ohjesääntö 13.3.2006).

Omaiset voivat myös antaa haudanhoidon seurakunnan tehtäväksi. Iin seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan hoitaakseen hautoja joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Hautojen tulee olla peruskunnostettuja ja hiekkapintaisia.

 

Hautojen hoitosopimus

Iin seurakunta tarjoaa erilaisia haudanhoitosopimuksia kesähoidoista aina 15 -vuoden hoitosopimuksiin. Kirjallinen sopimus tehdään vähintään viiden vuoden hoidoista. Viittätoista vuotta pidemmästä hoidosta voidaan tehdä hoitotilisopimus, jossa hoitoa jatketaan niin kauan kuin talletetut varat riittävät. Hoitokausi aloitetaan yleissiivouksella toukokuussa. Kukkien istutus säästä riippuen kesäkuun alussa. Yksi hoitokausi tarkoittaa 1.5. - 31.10. välistä aikaa. Kukkien kastelu aloitetaan aikaisintaan 1.6. alkaen.

Hoitoon sisältyy:

  1. Kukkien istuttaminen ja hoito (kukkia hautapaikkamäärää vastaavasti). Jos kukkien määrä poikkeaa hautapaikkamäärästä, hyvitetään tai veloitetaan 6,00 €/kukka.
  2. Kukkaistutuksen kasteleminen ja lannoitus.
  3. Hoitoaikana kallistuvien hautakivien oikominen tarvittaessa.
  4. Hauta-alueen haravointi ja muu siistinä pitäminen. Haudat hoidetaan hiekkapintaisina.
  5. Haudan tulee olla peruskunnostettu.

Hoitoon ei sisälly kynttilöitä.

Kynttilän vienti haudalle 10 €/kerta.

Asiakkaan itse tuomien kukkien kastelu 40 euroa/kesä.

 

Hoitoon sovelletaan Kirkkohallituksen yleisiä haudanhoidon sopimusehtoja.

Hautojen hoitosopimukset ja laskutus

Helka Tapio
taloussihteeri
puh. 040 742 4651
helka.tapio@evl.fi

Hautojen hoito kesäaikana 2019!

Olhavan ja Iin hautausmailla hautojen hoidosta vastaavat Anna-Liisa Berg puh 040 631 4714.

Kuivaniemen hautausmaalla yhteyshenkilö on Ari Mattila puh 040 1677521. 

Oijärven hautausmaalla yhteyshenkilö on Ari Mattila puh 040 1677521.

 

Hoitamattomat haudat

Mikäli hauta on jatkuvasti hoitamatta, seurakunta kehottaa omaisia kunnostamaan ja hoitamaan hautaa. Hoitamattomuuskuulutus laitetaan haudalle, hautausmaan ilmoitustaululle, seurakunnan nettisivulle ja paikallislehteen. Jos hautaoikeuden haltijan osoite on pystytty selvittämään, hän saa asiasta kirjeen.

Kun hoitamattomuuskuulutuksen määräaika on umpeutunut, hyväksytään kuulutuksesta huolimatta edelleen hoitamatta olevien hautojen listat kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto voi määrätä hoitamattomat haudat palautettavaksi seurakunnan hallintaan.

 

 

 

Hinnasto 1.1.2006 alkaen

haudan koko

KESÄHOITO

5 vuotta

10 vuotta

15 vuotta

1 hautapaikka

58,00

258,00

508,00

758,00

2 hautapaikkaa

66,00

298,00

588,00

878,00

3 hautapaikkaa

74,00

338,00

668,00

998,00

4 hautapaikkaa

82,00

378,00

748,00

1118,00

5 hautapaikkaa

90,00

418,00

828,00

1238,00

6 hautapaikkaa

98,00

458,00

908,00

1358,00

7 hautapaikkaa

106,00

498,00

988,00

1478,00

8 hautapaikkaa

114,00

538,00

1068,00

1598,00

9 hautapaikkaa

122,00

578,00

1148,00

1718,00

10 hautapaikkaa

130,00

618,00

1228,00

1838,00

Hoitoon otettaessa haudan edellytetään olevan peruskunnostettu. Haudat hoidetaan hiekkapintaisina.