Iin seurakunnassa haettavana:

Talouspäällikön määräaikainen virka 1.1.2020 – 31.12.2021

                

Iin seurakunnassa on jäseniä noin 8300. Ii on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perämeren rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun Iin keskustasta on matkaa vajaa 40 kilometriä.

Hakijalta edellytetään vähintään kaupallisen alan korkeakouluasteen tai muuta vastaavaa tutkintoa, joka antaa riittävät valmiudet viran menestykselliseen hoitoon. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja hallintoon.  Hakijan tulee olla yhteistyökykyinen ja hänellä tulee olla kokemusta henkilöstöhallinnosta sekä johtamistaitoa. Seurakuntatyön tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi arvostetaan kokemusta kiinteistötoimesta, koska seurakunnalla on huomattava määrä kiinteistöjä.  Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Palkkaus on KirVESTES hinnoitteluryhmän J 20 mukainen ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan sähköisesti osoitteesta: www.iinseurakunta.fi  avoimet työpaikat Iin seurakunnassa. Hakemukset tulee toimittaa 23.9.2019 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja: talouspäällikkö Simo Paakkola p.0400 341 473 tai kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633. ja seurakunnan kotisivut: www.iinseurakunta.fi.

 

Hae virkaa