Seurakuntamme lähetystyö

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

 

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä. 

Kirkomme lähetystyön kanavia ovat mm.

Jotka toimivat yli 30 maassa ja yli 400 lähetystyöntekijän voimin. Näiden lähetysjärjestöjen kautta seurakuntamme tukee lähetystyötä ympäri maailman.

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä

Jos sinulla on hyvä idea, joka sopisi lähetystyöhön tai jolla lähetystyötä voisi tuoda paremmin esille.

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
p. 040 5157 633
tapani.ruotsalainen@evl.fi

Hilja Paukkeri
osa-aikainen lähetyssihteeri
p. 040 556 2025
 

YouTube-video

Seurakuntamme nimikkolähettejä tai -kohteita:


Suomi-kirkon työ Tokiossa, Japanissa
Pauli Vanhanen Ugandassa ennen Keniassa. Pauli Vanhasen lähettikirje on luettavissa.
Iin seurakunta tukee myös Vienan - Karjalassa tehtävää Inkerin kirkon työtä.