Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein valitaan valtuusto. Puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. "Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto päätä käsitellä asiaa suljettuna. Perusteena on oltava salassapitoperusteeseen rinnastettava erityisen painava syy". (Lähde: Seurakunnan kokousmenettely, Jussi Lilja, Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 13, 2014)

Kirkkovaltuusto päättää

  • seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista
  • perittävästä kirkollisverosta
  • rakennushankkeista ja
  • virkojen perustamisesta

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon joka toinen vuosi.

Esityslistat ovat nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Esityslista tai pöytäkirja ei ole koskaan yleisöjulkinen siltä osin, kun siinä on lain mukaan ehdottomasti salassa pidettävää tietoa.

Pöytäkirjat on nähtävillä kirkkoherranvirastossa valitusaikana. Muulloin tiedon julkisesta pöytäkirjasta saa pyydettäessä. Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621)

Kokousajat:

13.2.2018

25.4.2018

6.6.2018

 

Kirkkovaltuusto 2015-2018

Alaraasakka, Riitta-Liisa
Savela, Antti, puheenjohtaja
Koskela, Pekka, varapuheenjohtaja
Puolakka, Pentti
Paukkeri, Hilja
Kehus, Hannu
Haukkamaa, Kristiina
Veijovaara, Markku
Kallio, Salme
Hyry, Paula
Turtinen, Maire
Jokela, Jari-Jukka
Pakanen, Saila
Kuha, Veera
Turtinen, Matti
Hekkala, Helena
Pietikäinen, Seija
Vitikka, Markku
Pietarila, Auli
Pöyhtäri, Anna
Piri, Kirsimaria
Aaltonen, Markus
Lapinkangas, Antti

Varajäsenet kutsutaan valitsijayhdistyksittäin siinä järjestyksessä, miten he ovat saaneet vaaleissa ääniä.