kuva Irina Häyrynen

Hautajaisten jälkeen

Hautajaisten jälkeen alkaa arjen keskellä sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen. Surusta toipuminen vaatii aikaa. Kun hautajaiset ovat ohi, surulle jää enemmän aikaa. Menetys koettelee niin henkisiä kuin fyysisiä voimavaroja.  Sureva ihminen tarvitsee usein kuutelijaa.

Omaiset ja ystävät ovat tärkeitä kuuntelijoita. Seurakunnan työntekijät voivat olla apuna kuuntelemassa ja keskustelemassa. 

 

Sururyhmät

Sururyhmä on tarkoitettu sinulle, joka olet menettänyt läheisesi ja tunnet kaipaavasi surun ja kipeän kokemuksen jakamista ja tukea surun matkalle. Ryhmän on tarkoitus olla vertaistuellinen, jossa on paikka puhua luottamuksella ja tulla kuulluksi menetyksestä. Kokoonnumme erikseen ilmoitetussa paikassa seurakunnan tiloissa. Kysy lisää sururyhmän kokoontumisista p. 040 777 6959.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Virkatodistus perunkirjoitusta varten vainajan viimeisimmästä seurakunnasta kattaa kaikki seurakunnat 1.10.1999 lähtien. Tätä edeltävältä ajalta virkatodistukset on pyydettävä niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa hän on ollut jäsenenä 15-ikävuodesta lähtien. Virkatodistuksen voi tilata täältä.

Hautamuistomerkit

Haudalle on tapana hankkia muistomerkki.  Se voi olla hautakivi, risti tai veistos ja materiaalina saa käyttää kiveä, metallia, puuta ja muovia. Hautamuistomerkin on mahduttava hauta-alueen sisään. Hautoja Kruununsaaren hautausmaalla ei saa reunustaa reunakivillä, aidalla tai muutoin (KV 29.6.1994). Seurakunta ei edellytä muistomerkin hankintaa eikä sen hankkimisella ole kiire. Suositus onkin, että raskaimmat hautamuistomerkit esim. hautakivi asennetaan hautauksen jälkeen, aikaisintaan seuraavana vuonna kesällä. Erikoisemmat muistomerkit tulee hyväksyttää ennen asentamista Iin seurakunnan kirkkoneuvostolla. Omaiset voivat hankkia hautamuistomerkin yksityisestä hautaustoimistosta tai kiviliikkeestä. 

 

Hautojen hoito

Omaiset vastaavat haudan hoidosta, hautakivestä tai -muistomerkistä, kynttiläjätteiden ja kukkalaitteiden siivoamisesta. He voivat huolehtia siitä itse tai antaa sen seurakunnan tehtäväksi. Omaisten on poistettava hautaamisen yhtyedessä haudalle lasketut kukkalaitteet touko-syyskuussa 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa (Hautaustoimen ohjesääntö 13.3.2006). Iin seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan hoitaakseen hautoja joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Haudanhoitosopimus tehdään seurakunnan taloustoimistossa.

Autolla ajaminen tai koirien kuljettaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa. Haluammehan antaa kaikille omaisille rauhan muistella heidän edesmenneitä läheisiään.