Hautauslupa

Läheistänne hoitanut tai kuoleman todennut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, josta ei käy ilmi kuolemansyytä ja toimittaa sen omaisille tai hautajaisjärjestelyjä hoitavalle henkilölle. Hautausluvalla osoitetaan, että kuolemansyyn selvitys on saatettu loppuun ja vainajan saa haudata.  Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu. Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan ennen hautausta.

 

Kuolintodistus

Kun kuolemansyy on selvitetty lääkäri laatii kuolintodistuksen ja antaa hautausluvan.  Lääkäri ilmoittaa kuolemasta maistraattiin, jossa tieto kirjataan väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä tieto välittyy seurakuntaan ja Kelan toimistoon sekä useimpiin pankkeihin. Kuolintodistuksen keskeisiä oikeuslääketieteellisiä tietoja ovat kuolemansyy.