Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät ottamalla yhteyttä Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai Kuivaniemen kappeliseurakunnan palvelupisteeseen. Järjestelyt voidaan aloittaa vaikka kuoleman todennut lääkäri ei ole vielä toimittanut hautauslupaa. Vainajan henkilötunnus on hyvä olla hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Hautaan siunaaminen voi tapahtua kirkossa, haudalla tai vainajan kotona.

Kirkkoherranvirastossa sovitaan

Ulkomailla kuolleen suomalaisen kuolemansyyn selvittäminen ja hautaaminen Suomeen

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen tai hautaaminen

  • Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata kristillisesti hautaan, jos omaiset pyytävät sitä papilta ja jos ilmenee, ettei se loukkaa vainajan vakaumusta. Asian selvittämiseksi tulee omaisten olla yhteydessä pappiin ennen kuin hautaan siunaamisen ajankohdasta sovitaan.
  • Mikäli vainajan tahto eläessään on ollut, ettei siunausta suoriteta, tulisi näin menetellä.
  • Omaiset voivat pitää vainajan tahtoa kunnioittavan oman tilaisuuden uurnaa laskettaessa tai haudalla arkun laskun yhteydessä
  • Siunaus tai hautaanlasku toimitetaan hautausmaalla suntion johdolla
  • Kuolintietoja ei lueta kirkossa eikä kuolintietoa myöskään laiteta seurakunnan kirkollisiin ilmoituksiin paikallislehti Rantapohjaan.
  • Piispainkokouksen ohje kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamisesta

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus voidaan pitää vainajan kotona, seurakuntatalolla tai muussa juhlatilassa. Iin seurakunnalla on neljä seurakuntataloa, joissa voidaan järjestää muistotilaisuuksia. Omaiset sopivat valitsemansa pitopalvelun kanssa muistotilaisuuden tarjoiluista ja tilojen siivouksesta juhlan jälkeen. Siunauspäivänä suruliputetaan vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa aamulla klo 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden jälkeen lippu nostetaan ylös. Muistotilaisuutta ei ole pakko järjestää.

Iissä on käytäntönä, että pappi ja kanttori osallistuvat myös muistotilaisuuteen, mikäli omaiset niin toivovat. Muistotilaisuuden ohjelmasta keskustellaan papin kanssa. Omaiset voivat sopia virsistä papin kanssa. Toimituksen musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa on syytä keskustella, mikäli omaisilla on erityistoivomuksia musiikin suhteen.

Muistotilaisuudessa on tapana lukea adressit, laulaa virsiä ja pitää puheita. Tämä on sopiva hetki muistella vainajaa. Omaiset voivat etukäteen sopia adressien lukijoista ja muistopuheiden pitäjistä.

Hautauksen jälkeen:

Laskutus

Iin seurakunnan taloustoimisto hoitaa hautaukseen liittyvien maksujen ja seurakuntatalojen vuokrien laskutukset hautauksen jälkeen.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Virkatodistus perunkirjoitusta varten vainajan viimeisimmästä seurakunnasta kattaa kaikki seurakunnat 1.10.1999 lähtien. Tätä edeltävältä ajalta virkatodistukset on pyydettävä niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa hän on ollut jäsenenä 15-ikävuodesta lähtien. Virkatodistuksen voi tilata täältä.

 

 

 

Onko teillä epäselvää kuka vastaa omaistenne haudasta?

Haudan yhteyshenkilöstä eli hautaoikeuden haltijasta sovitaan yleensä hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Haudan haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on ikään kuin vuokrasuhde, jota omaiset voivat halutessaan jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua. Hänelle lähetetään todistus eli hautakirja, jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata. Hänellä ei ole toimivaltaa kieltää hautaamista, jos vainajalla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Haudan hallinta-aika on voimassa 50 vuotta hautauksesta tai hallinta-ajan jatkamisesta ja omaiset voivat sitä hakemuksesta jatkaa.

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä Iin seurakunnan hautaustoimenohjesäännöissä ja sen nojalla säädetään tai määrätään. (KL 17 luku 3 §)

Seurakunta ilmoittaa haudan haltijalle esim. kun työntekijät havaitsevat hautakiven olevan vaarallisesti kallellaan tai kaatunut kokonaan.

 

Iin kirkkoherranvirasto

avoinna ma-pe klo 9.00 - 14.00

Irina Häyrynen
Puistotie 3
91100 Ii
p. 040 848 0078

ii.seurakunta@evl.fi