Hautajaiset 

Seurakunnan työntekijöinä olemme apuna ja tukena hautajaisten käytännön järjestelyissä ja suunnittelussa. Meiltä saat myös keskusteluapua surun keskellä.

 

Jeesus sanoo:

"Mina olen ylösnousemus ja elämä. 
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
"
Joh. 11:25-26

 

Kuolema on osa tätä elämää ja maallisen vaelluksen päätepiste, niin uskomme. Kristinuskon sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä. Surun keskellä on tärkeää ystävien ja läheisten tuki. Surun kohdatessa meidän on kyettävä hoitamaan kuolemaan ja hautaamiseen läheisesti liittyviä asioita.

Hautajaisjärjestelyt voit aloittaa ottamalla yhteyttä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon tai sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jossa hautajaiset järjestetään. Mukaan tarvitsette vain esim. vainajan kelakortin, josta käy ilmi hänen henkilötunnuksensa. Täältä löytyvät kaikkien Suomen ev.lut. kirkkojen yhteystiedot.  Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös kirkkoon kuulumattomien hautauksista.

Adressit pyydämme toimittamaan suoraan omaisille.

Lisätietoa löytyy alla olevista linkeistä

 

Onko teillä epäselvää kuka vastaa omaistenne haudasta?

Haudan yhteyshenkilöstä eli hautaoikeuden haltijasta sovitaan yleensä hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Haudan haltija ei saa hautaa omistukseensa, vaan kyseessä on ikään kuin vuokrasuhde, jota omaiset voivat halutessaan jatkaa voimassaoloajan umpeuduttua. Hänelle lähetetään todistus eli hautakirja, jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata. Hänellä ei ole toimivaltaa kieltää hautaamista, jos vainajalla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Haudan hallinta-aika on voimassa 50 vuotta hautauksesta tai hallinta-ajan jatkamisesta ja omaiset voivat sitä hakemuksesta jatkaa.

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä Iin seurakunnan hautaustoimenohjesäännöissä ja sen nojalla säädetään tai määrätään. (KL 17 luku 3 §)

Seurakunta ilmoittaa haudan haltijalle esim. kun työntekijät havaitsevat hautakiven olevan vaarallisesti kallellaan tai kaatunut kokonaan.

 

Iin kirkkoherranvirasto

avoinna arkisin
ma-pe klo 9.00 - 14.00

Puistotie 3
91100 Ii
p. 040 848 0078

ii.seurakunta@evl.fi

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Pyhäinpäivä

Pyhäinpäivää vietetään 31.10. - 6.11. välisenä lauantaina. Iin seurakunnassa muistetaan vuoden aikana läheisiä poisnukkuneita seurakuntalaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluksen aikana kaikien heidän muistoksi sytytetään kynttilä. Kutsukirjeet lähetetään omaiselle, jotka ovat antaneet luvan kirkollisiin ilmoituksiin kirkossa ja joka on ilmoittanut yhteystietonsa hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Toivomme että hän ilmoittaa kutsusta muille sukulaisille ja omaisille.