Uutisia

Klikkaa uutisen otsikkoa niin saat koko jutun näkyviin.

Uutislistaukseen

Kaste_Aarne_Ormio_kirkkohallitus_L.jpg

Uusi isyyslaki 1.1.2016

2.2.2016 12.33

Isyydentunnustamisen voi tehdä neuvolassa ennen lapsen syntymää. Isyyden tunnustaminen vaikuttaa mm. lapsen sukunimen valintaan.

Kun lapsen isyys on tunnustettu voidaan lapsen sukunimeksi valita äidin tai isän sukunimi, vähintään toisen vanhemmista on kuuluttava kirkkoon. Jos isyyttä ei ole tunnustettu, lapsen sukunimeksi tulee äidin sukunimi.

Isyyden voi tunnustaa

ennen lapsen syntymää

  •  neuvolassa
  • lastenvalvojalla 

Miehen on annettava isyydentunnustaminen henkilökohtaisesti ja tulevan äidin läsnäollessa terveydenhoitajalle tai kätilölle sen kunnan äityisneuvolassa tai neuvolapalveluita kunnan toimeksiannosta tuottavassa yksityisessä terveyden huollon toimintayksikössä, jossa syntyvän lapsen äidille ja miehelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. (lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011#L3)

syntymän jälkeen

  • lastenvalvojalla
  • maistraatissa
  • Suomen edustossa 
  • vihkijälle