Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytääntöönpanoelimenä. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

 

Kirkkoneuvosto 2019-2020

Tapani Ruotsalainen, pj.
Alaraasakka Riitta-Liisa, varapj (Sassi Satu)
Tauriainen Soili (Maaninka Jaakko)
Turtinen Esko (Turtinen Sirkka-Liisa)
Jutila Mika (Klasila Jonna)
Vitikka Markku (Jorma Paakkola)
Kallio Salme (Lapinkangas Antti)
Pakonen Kirsimaria (Haapaniemi Heli-Hannele)
Jokela Jari-Jukka (Niskala Esa)

 

Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja.

 

Kuivaniemen kappelineuvosto 2019- 2022 

Matti Kinnunen, puheenjohtaja
kirkkoneuvoston edustaja Soili Tauriainen  (6.2.2019 6§)
sihteeri
Hyry Kyösti (Hyry Paula)
Kehus Hannu (Koskela Pekka)
Pääkkölä Jouko (Klaavuniemi Jaana)
Miettunen Mari, p. 0400 162 124, mari_miettunen(at)hotmail.com (Veijola Ari)
Hakoköngäs Anne (Maaninka Jaakko)

 

Johtokunnat

Diakoniatyön johtokunta 2019 -2022

Pekka Soronen pj. p. 040 7776 959, pekka.soronen(at)evl.fi
kirkkoneuvoston eudustaja Salme Kallio (6.2.2019 5 §)
sihteeri 
Sassi Satu, satusassi(at)gmail.com
Alaraasakka Riitta-Liisa
Hakoköngäs Anne
Veijola Ari
Haapaniemi Heli-Hannele, p. 050 410 7060, heli-hannele.haapaniemi(at)ii.fi
Lapinkangas Antti
Koskela Sulo

Varajäsenet: 1. Turtinen Hilkka 2. Pöyhtäri Anna 3.Matala Marjatta

Lähetystyön johtokunta 2019 - 2022

Rantakokko Pasi, pj
kirkkoneuvoston Riitta-Liisa Alaraasakka (6.2.2019 5§)
sihteeri 
Kurttila Sisko
Räsänen Anni
Kuopio Asta
Kylmänen Maija
Väätäjä Reijo
Keltamäki Seppo
Vitikka Markku

Varajäsenet: 1. Hökkä Anna-Liisa, 2. Ruotsalainen Helvi, 3. Seija Kurttila.

Kasvatusasiain johtokunta 2019 - 2022

Klasila Jonna pj.
kirkkoneuvoston eudustaja Mika Jutila (6.2.2019 5§)
sihteeri 
Paakkola Minna
Kaleva Oili, p. 040 506 8480, oili.kaleva(at)ii.fi
Jokela Jari-Jukka, p. 050 3950 463, jari-jukka(at)ii.fi
Miettunen Mari, p. 0400 162 124, mari_miettunen(at)hotmail.com
Lapinkangas Antti
Suopanki Pekka
Lohi Aki
Mäenpää Merita


Varajäsenet: 1. Pakonen Kirsimaria, 2. Sakko Anni, 3. Pakanen Saila, 4. Keltamäki Seppo

Julistustyön johtokunta

(perustettu 12.6.2019 kirkkovaltuuston kokouksessa)

Vastuualueena jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset, musiikkityö, yleinen seurakuntatyö, aikuis- ja evankelioimistyö

Taskila Sauli, pj
Turtinen Sirkka-Liisa
Paukkeri Hilja
Jaara Sauli
Jokela Jari-Jukka
Savolainen Eija
Eronen Kaarina
Koskela Pekka

Varajäsenet: Tuomikoski Tiina, Alaraasakka Riitta-Liisa, Vitikka Markku ja Koskela Markku