Valitsijayhdistyksen perustaminen:

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Itsenäisessä seurakunnassa seurakunnan jäsen voi toimia perustajajäsenenä yhdessä kirkkovaltuuston jäsenten vaalia varten perustetussa valitsijayhdistyksessä.

Vaalikelpoinen ehdokas on:

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Iin kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna 09.00 – 14.00 sekä 15.9.2022 kello 09.00‒16.00. Käyntiosoite on: Puistotie 3, 91100 Ii.

Perustamisasiakirjat alla:

Seurakuntavaalit 2022: ehdokaslistan kuvaus

Kirkkovaltuuston valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja 2022 (seurakuntavaalit.fi)

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus kirkkovaltuustoon seurakuntavaaleissa 2022 (seurakuntavaalit.fi)

Valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutus kirkkovaltuustoon 2022 (seurakuntavaalit.fi)