Rippikouluun ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen vuoden 2018 rippikouluihin alkaa maanantaina 16.10. klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 29.10. klo 23.59. Kysymyksessä ei ole nopeuskilpailu, vaan kaikki määräaikana ilmoittautuneet ovat ryhmäjaossa tasavertaisessa asemassa.

Kaikkien rippikoulun käyvien pitää ilmoittautua omaan seurakuntaan, vaikka osallistuisikin järjestön (esimerkiksi Rauhanyhdistyksen tai Herättäjä-yhdistyksen) järjestämään rippikouluun.

Ilmoittaudu täällä

Kaverikoodi: Ilmoittautuessasi saat itsellesi kaverikoodin, joka on 4 numeroinen luku esim. 0001. Voit antaa koodin enintään kahdelle kaverillesi, jotka ilmoittavat sen oman ilmoittautumisensa yhteydessä. Esimerkki: Pekka, Jussi ja Matti haluavat samaan ryhmään. Pekka ilmoittautuu ensimmäisenä, ja saa koodin 0001. Tämän jälkeen Jussi ja Matti ilmoittautuvat, ja laittavat kohtaan ”kaverikoodi” Pekalta saamansa koodin 0001.

Kuljetukset: Seurakunta järjestää kuljetuksen päivärippikoululaisille Kuivaniemestä ja Olhavasta, mikäli osallistujia sieltä on vähintään viisi.

Rippikouluryhmäsi

Saat tietää rippikouluryhmäsi rippikoulusunnuntaina, jossa jokaisen rippikoulun aloittavan on oltava paikalla, myös niiden jotka käyvät rippikoulunsa muualla kuin Iin seurakunnan järjestämässä rippikoulussa. Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.

  •  Iin kirkossa su 26.11.2017 klo 10
  • Kuivaniemen kirkossa su 26.11.2017 klo 12.00

Aloitamme jumalanpalveluksella, jonka jälkeen ryhmäjaot.

 

Rippikoululaisia

Nuorisotyönohjaaja
Katri Sillanpää
p. 0400 882 315
katri.sillanpaa(at)evl.fi

Vs. nuorisotyönohjaaja
Outi Kuru
p. 040 5157 662
outi.kuru(at)evl.fi