Hautausmaat

Iin seurakunnassa on neljä hautausmaata ja neljä sankarihautausmaata Kuivaniemen kirkon ja Iin kirkon pihamaalla sekä Oijärven ja Olhavan hautausmaalla. Jaosta suku- ja kertahautoihin on luovuttu. Seurakunta pitää yllä alueellaan sijaitsevien hautausmaiden hautarekisteriä.

Hautausmaa on paikka, jossa voi rauhoittua ja muistella poisnukkuneita omaisia ja läheisiä ihmisiä.

Autolla ajaminen tai koirien kuljettaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa. Haluammehan antaa kaikille omaisille rauhan muistella heidän edesmenneitä läheisiään.

Hautojen hoito

Haudan hoito kuuluu kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltijalle. Omaiset vastaavat itse haudan hoidosta, hautakivestä tai -muistomerkistä, kynttilöiden ja kukkalaitteiden siivoamisesta. Hautaa ei saa reunustaa reunakivillä tms. 

Omaiset voivat myös antaa haudanhoidon seurakunnan tehtäväksi. Iin seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan hoitaakseen hautoja joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Haudanhoitosopimus tehdään seurakunnan taloustoimistossa.

Ethän käytä led- tai muita patterikäyttöisiä kynttilöitä hautausmailla tai muistelupaikoilla niistä muodostuvan ongelmajätteen vuoksi.

Tietoa hautajaisten järjestelyyn löytyy täältä.